Pomôžeme zriadiť vaše komunitné kompostovisko!

Aj vy sa chystáte, či už ste na dobrodružnej ceste znižovania odpadov vo svojom každodennom živote? Ak náhodou ešte nie, naše OZ vám pomôže nastúpiť na cestu znižovania environmentálnej záťaže v podobe odpadu z domácností. Tri kompostoviská v Dúbravke V Dúbravke sme pomohli vzniknúť už 3 komunitným kompostoviskám. Momentálne je tak v Dúbravke na komunitnom […]

Read more
Pokračujeme: Krajší les za našimi domami

Pokračujeme: Les potrebuje aj našu pomoc! Minulú sobotu 17. 3. 2018 ani slabý dážď neodradil veľkých či malých Dúbravčanov a začali sme čistiť les. To, čo sme aj kvôli následnému sneženiu nestihli dokončiť, dokončíme zajtra, 24. 3. 2018 od 10:00, opäť v lese za bytovými domami na ulici Martina Granca. Pristavený bude veľký kontajner, rukavice […]

Read more
Kompostéry už aj na Nejedlého

OZ Žime krajšie v rámci svojho programu Zelená Dúbravka podporilo vznik ďalšieho kompostoviska aj na ulici Nejedlého.  Bioodpad už nie je potrebné vyhadzovať do komunálneho odpadu! Podporili sme tak komunitu ľudí okolo ihriska Pri lekárni pri zdravotnom stredisku na Saratovskej ulici. Táto malá a milá komunita sa medzičasom rozrastá a je z nej tiež už občianske […]

Read more
Cabanka kompostuje.

OZ Žime krajšie podporilo lokálnu komunitu v rámci svojho projektu Zelená Dúbravka kúpou kompostéru a zaškolenim ako správne kompostovať v sídliskových podmienkach. V Dúbravke tak máme už dve komunitné kompostoviská. Na Homolke a Cabanke. My znižujeme množstvo odpadu z domácností. A vy? Ak by ste sa chceli ku komunite Cabanova pridať a kompostovať v tejto lokalite, […]

Read more