Aj s Vašou podporou dokážeme zrealizovať naše ciele. Pripojte sa k nám a vytvorme si spoločne krajšie miesto pre život. Prijaté peniaze použijeme na revitalizáciu a zveľadenie detských ihrísk, ako aj na výsadbu zelene v mestskej časti Dúbravka. Budujme spoločne pozitívne hodnoty, zážitky a zmysluplné aktivity v prvom rade pre naše deti. Veľmi si vážime Vašu pomoc a vopred Vám ďakujeme za každý príspevok nášmu občianskemu združeniu.

Bankové spojenie

Fio banka, a.s.
IBAN: SK20 8330 0000 0022 0065 6193
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
IČO: 42357136

2 percentá

Ak ste sa rozhodli, že nám chcete venovať 2 % zo svojich daní, môžete tak urobiť nasledovným spôsobom:

Ak ste zamestnanec

 • od Vášho zamestnávateľa, ktorý vykonal ročného zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň, si vyžiadajte Potvrdenie o zaplatení dane, alebo si ho stiahnite tu. Po jeho vyplnení ho dajte potvrdiť Vášmu zamestnávateľovi
 • údaje o daňovníkovi spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať vyplňte v priloženom Vyhlásení (môžete si ho stiahnuť tu) o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok 2017
 • vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • v prípade, že ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti od organizácie, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie si podávate sami

 • v daňovom priznaní typu A (môžete si ho stiahnuť tu) vyplňte údaje o našom združení v časti VIII
 • v daňovom priznaní typu B (môžete si ho stiahnuť tu) vyplňte údaje o našom združení v časti XIII

Ak ste právnická osoba

 • v daňovom priznaní (môžete si ho stiahnuť tu) vyplňte údaje o našom združení v časti IV
 • ako právnická osoba môžete darovať 1,5 %, resp. 2 % z dane z príjmov viac ako jednému subjektu
 • ak chcete poukázať prostriedky viacerým organizáciám, vložíte ďalší list ako prílohu (nachádza sa na konci daňového priznania) s uvedením príslušných údajov

Do daňového priznania uveďte prosím nasledujúce údaje

Názov organizácie: Občianske združenie Žime krajšie
Právna forma: Združenie (zväz, spolok)
IČO: 42357136
Sídlo: Pri Kríži 38, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka

Nie je potrebné mať ani nikde uvádzať čísla účtov prijímateľov, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy.

Pre podrobnejšie informácie týkajúce sa poukázania 2 % z daní kliknite na nasledovný odkaz rozhodni.sk

Dôležité termíny

 • do 15. 2. 2019 – potrebné doručenie žiadosti zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného
 • do 31. 3. 2019 – podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 28. 4. 2019 – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Pre sponzorov

V prípade, že nám chcete venovať priamu finančnú podporu, stavebný materiál, hrací prvok či iné užitočné veci súvisiace s našimi aktivitami, kontaktujte nás prosím na nasledovný e-mail zimekrajsie@gmail.com.

Budeme radi, ak našu činnosť podporíte aj dobrovoľníckou aktivitou – kliknite na sekciu Aktuality.

Vašu podporu si veľmi vážime a vopred Vám úprimne ďakujeme. Vaše príspevky použijeme pre dosiahnutie cieľov nášho občianskeho združenia v prospech našej / Vašej miestnej dúbravskej komunity – pozrite si naše zrealizované projekty.