Náš príbeh

V decembri 2013 vzniklo z iniciatívy troch mamičiek na materskej dovolenke Občianske združenie Žime krajšie. Čo nás viedlo k jeho založeniu? Našou motiváciou je robiť veci v našom okolí lepšie a krajšie, ako napovedá náš názov. Cieľom združenia je pracovať na úprave dúbravských verejných priestranstiev tak, aby sme sa tu cítili všetci lepšie, akosi kultúrnejšie a dôstojnejšie…

V prvom rade chceme zrevitalizovaťdúbravské ihriská, nakoľko dnes už veľa z nich len dožíva, česť výnimkám. Sú na nich síce hracie prvky, vďaka našej mestskej časti, no na ihriskách chýba oplotenie, na niektorých chýba viac laviček, viac upravenej zelene a viac športových plôch pre športové vyžitie detí a mládeže.

Ďalšou našou víziou je výsadba stromov na miestach, kde by potenciálne mohol vzniknúť verejný park alebo na miestach, kde ich nie je z pohľadu občanov žijúcich v Dúbravke dostatok.
Ciele sme si stanovili ambiciózne a veríme, že k našej myšlienke sa pridá viac aktívnych obyvateľov miestnej komunity a spoločne tak dokážeme vytvoriť krajšie miesto pre život.

Ako sa k nám pripojiť – vytvorte si ihriskové tímy!

Ak je vo Vašom okolí ihrisko, ktoré máte záujem zrevitalizovať, vytvorte si s rodičmi – dobrovoľníkmi, ktorí ihrisko navštevujú, ihriskový tím a kontaktujte nás. Zorganizujeme si stretnutie a dohodneme ďalší postup. V závislosti od našich finančných možností podporíme Vašu dobrovoľnícku činnost a aktivitu. Platí pravidlo – ktorému ihrisku sa podarí skôr zmobilizovať vlastný tím dobrovoľníkov, to sa skôr dostane do poradovníka na zoznam ihrísk určených na revitalizáciu.

Výsadba zelene

Výsadba zelene prebieha formou brigád, o ktorých budete informovaní na našej webovej stránke v sekcii Aktuality.

Občianske združenia podobného zamerania

Uvítame spoluprácu so združeniami podobného zamerania! Spojením síl dosiahneme viac.

Hľadáme sponzorov

Touto cestou chceme osloviť aj potenciálnych sponzorov, ktorí svojimi vecnými alebo finančnými darmi podporia naše aktivity. Viac na Podporte nás.