Do Dúbravky prišli LOPTOŠI

Ihriskový tím na Sekurisovej si obnovil pieskovisko a zrevitalizoval lavičky v okolí

Aktívni rodičia s deťmi si za podpory OZ Žime krajšie skrášlili ihrisko na Nejedlého

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila ihrisko Homolova

Kresliace a vzdelávacie tabule v nemeckom a anglickom jazyku už sú na ihrisku!

Vďaka finančnej podpore Nadácie Televízie Markíza sme pripravili letný program pre deti a rodičov

Zrekonštruované pieskovisko a okolie na ihrisku Homolova

Kurz prvej pomoci pre rodičov

Aj vďaka Vašim 2 percentám sme zakúpili pre deti domček a postavili sme pre ne bylinkovú špirálu (júl 2015)

Divadlo Jaja (jún 2015)

Jarné upratovanie na Homolovej ulici (apríl 2015)

Oplotenie ihriska na Homolovej ulici (december 2014)

Brigáda na detskom ihrisku na Homolovej ulici (október 2014)