Noví LOPTOŠI. V Dúbravke pribudli Opica a Slon.

Rodina Loptošov v Dúbravke sa konečne rozrástla! K Levíkovi na Homolke na jeseň 2017 pribudol Slon na Cabanke a Opica na ihrisku Pri lekárni. Loptoši sa tešia na svojich nových detských kamarátov! 🙂 Hracie prvky, ktoré sú určené na precvičovanie hádzania lôpt a iných motorických aktivít detí predškolského veku, navrhli mladí dizajnéri v spolupráci s naším OZ a Ústavom dizajnu FA STU v Bratislave. Zrealizovať sme ich mohli vdaka dotačnej podpore z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity a z grantu Viac dizajnu od Nadácie Tatra Banky. Prvky disponujú Vyhlásením o zhode s bezpečnostnou normou EN 1176:2009. Všetkým partnerom ďakujeme a prajeme veľa radosti našim malým dúbravským loptošom-predškolákom, ktorí sa budú s veľkými Loptošmi hrať!
Zuzana Turlíková

LOPTOŠI: originálne hracie prvky na detské ihriská – za ihriskový tím píše Zuzka Turlíková

Ešte krátko pred Vianocami, 17. decembra 2016 sa na detskom ihrisku Homolova v Dúbravke konala sídlisková vianočná besiedka, počas ktorej okrem rozvíjania dobrých medziľudských a susedských vzťahov v predvianočnom čase bol slávnostne odhalený nový originálny hrací prvok pre deti. Ešte v septembri 2015 sme totiž oslovili študentov (dnes už absolventov) Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s ponukou na spoluprácu. Mladí začínajúci autori tak dostali šancu navrhnúť, konzultovať a realizovať projekt na tému Detské ihrisko. Po 15 mesiacoch spolupráce získalo detské ihrisko Homolova na mieru nadizajnovaný hrací prvok s názvom Levík, prvý zo série projektu LOPTOŠI, a autori svoju prvú realizáciu vo verejnom priestore. Projekt LOPTOŠI chce byť priestorom pre komunitnú spoluprácu a občiansku angažovanosť a jeho predmetom je návrh a realizácia originálnych hracích prvkov na detské ihrisko. Autorkou koncepcie a zároveň kurátorkou projektu je doktorandka Ústavu dizajnu FA STU, Mgr. art. Zuzana Turlíková, ktorá úzko spolupracuje s OZ Žime krajšie a s rodinou žije v Dúbravke. Hracie prvky na detské ihrisko slúžia na precvičovanie hádzania a prehadzovania lôpt pre vekovú kategóriu detí predškolského veku a napomáhajú rozvíjať a zlepšiť motoriku detí prostredníctvom loptových aktivít. Autori navrhli tri samostatne stojace hracie prvky s motívom zvieratiek: Levík, Opička a Sloník. Názov LOPTOŠI nesie v sebe odkaz na hru s loptou, pripomína tiež neposednosť detí a v neposlednom rade v sebe ukrýva aj začiatočné písmená jednotlivých solitérov. Tento projekt dal priestor mladým tvorcom, Eve Hudákovej a Jakubovi Michelovi, aby ponúkli svoje schopnosti a prispeli tak ku zlepšeniu života vo verejnom priestore. Mladí autori svoj návrh priebežne konzultovali so zástupcami rodičov a adaptovali ho na ich potreby. Prvý hrací prvok sa realizoval vďaka finančným prostriedkom získaných z Grantového programu hl. mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity v spolupráci so slovenským výrobcom s certifikáciou a oprávnením na výrobu detských ihrísk a hracích prvkov. Nové prvky disponujú Katalógovým listom a Vyhlásením o zhode s európskymi normami EN 1176-1177, čím výrobca garantuje bezpečnosť užívania.
Zuzana Turlíková

Príbeh ihriska Nejedlého (pri lekárni oproti OD Saratov) – za ihriskový tím píše Gabika Brejková

Možno to poznáte aj vy – vo vašom okolí je kopec miest, pri ktorých si povzdychnete, ako hrozne to vyzerá, ako by to bolo treba upratať a opraviť… V duchu rozmýšľate, čo by bolo treba spraviť, aby to vyzeralo lepšie. Ale čo ďalej, urobíte nejaký ďalší krok? Napíšete alebo zavoláte niekomu kompetentnému? Alebo nebodaj sa schytíte do práce sami?
Podobne to bolo i s „našim“ ihriskom na Nejedlého ulici pri zdravotnom stredisku Saratovská. Stretávali sme sa tu so susedmi, známymi i kamarátmi, naše deti so svojimi kamošmi zo škôlky či školy. Pofrflali sme si, podiskutovali, ale ihrisko stále vyzeralo rovnako. Šedivé betónové múriky, popraskané betónové „valce“ na hranie pre deti, jedna preliezka so šmykľavkou, jedna hojdačka.
A vtedy prišla výzva od občianskeho združenia Žime krajšie. Vraj prispejú skupinkám ľudí, ktorý si chcú svoje ihrisko skrášliť a vylepšiť. Mohli sme prejsť od slov ku skutkom, napísali sme našu predstavu a oni nás vybrali!
Medzitým uplynulo pol roka. Za nami je viac než 10 brigád, do ktorých sa pravidelne zapájalo okolo 10 rodín s asi 20timi deťmi. Šedivé múriky žiaria do diaľky pestrými farbami, pribudli i aktivity na chodníku. Každý z múrikov predstavuje jeden zo štyroch prírodných živlov, ktoré nás obklopujú a zároveň má každý z nich i malý náučný prvok.
Prvý sme maľovali tmavomodrý múrik, ktorý predstavuje vodu. Deti ho pomaľovali morskými živočíchmi a rastlinami, pribudli i lode a ponorky. Rybka vypúšťa z úst bublinky s číslami. Nasledoval bledomodrý, vzduch. Objavíte na ňom množstvo lietadiel i rôzne počasie, deti si môžu obzrieť striedanie ročných období či písmenká abecedy, ktoré letia spolu s balónmi. Červený múr je oheň. Vidíme na ňom ako môže slúžiť ale i škodiť, a pre tieto prípady sú tu i čísla záchranného systému. Posledný prišiel na rad zelený múrik. Predstavuje zem, a preto sú na ňom rôzne živočíchy, rastliny ale aj stopy zvierat. Bonusom naviac je múrik s cestou pre autíčka, kde si deti hravou formou môžu skúšať pravidlá cestnej premávky a učiť sa značky.
Vďaka mestskej časti boli odstránené i betónové valce, na mieste ktorých teraz stojí perfektná preliezka pre staršie deti. Mestská časť zabezpečila i obloženie pieskoviska doskami a umiestnenie malých lavičiek na tienisté miesto pod stromami na jednom z múrov. Pán starosta s manželkou i mnohí zamestnanci úradu a poslanci podporovali myšlienku obnovy ihriska a pomáhali mnohými spôsobmi, za čo sme veľmi vďační.
Možno naše ihrisko nie je také skvelé ako Žihadielko J (aj keď otváracia slávnosť bola rovnako famózna), ale dokázalo stmeliť veľké množstvo ľudí – rodičov a ich detí, od tých najmenších až po puberťákov. Deti s obrovskou radosťou a nasadením maľovali a upratovali na svojom ihrisku. Rodičia obetovali svoj čas a pohodlie. Možno niekedy kvôli brigáde nemali doma upratané a navarené, ale povedali si, že to za to stojí. Dokonca sa občas pridali aj susedia-seniori, ktorým by nejaké detské ihrisko mohlo byť v podstate „ukradnuté“. Ale nie je, a my sa z toho tešíme. Okoloidúci psíčkari zase chvália ihrisko, že rozžiarilo okolie a počas prechádzok majú čo obzerať. Sme veľmi radi, že to tak je a dúfame, že naše ihrisko naďalej zostane miestom stretnutí pre všetky generácie. Že sa tu bude dať posedieť, zabaviť alebo sa staviť len tak na kus reči. Veríme, že sa nám bude dariť ďalej ho skrášľovať a zlepšovať. Držte nám palce a príďte na návštevu!
A my zas držíme palce všetkým vám, ktorí ešte váhate a rozmýšľate – čo všetko vo vašom okolí by sa dalo zmeniť…
Za ihriskový tím ihriska pri lekárni,
Gabriela Brejková

OZ Žime krajšie podporilo ihriskové tímy na Sekurisovej a Homolovej v celkovej sume 600 EUR

Jedným z hlavných cieľov nášho občianskeho združenia Žime krajšie je podpora a revitalizácia detských ihrísk v našej mestskej časti BA- Dúbravka. Podporovateľom, dobrovoľníkom, rodičom a obyvateľom okolia ulíc Homolova a Pri kríži sa podarilo od roku 2013 postupne zrevitalizovať ihrisko na Homolovej, ihrisko je teraz vynovenejšie, čistejšie, oplotené, vybavené “erárnymi” hračkami, s obnoveným pieskoviskom a je navštevované čoraz väčším počtom rodičov a ich detí. To bol pre nás základný impulz na to, aby sme myšlienku úpravy ihrísk cez dobrovoľnú prácu návštevníkov dúbravských detských ihrísk šírili ďalej. Rozhodli sme sa finančne podporiť aktívnych obyvateľov Dúbravky s cieľom upraviť si “to svoje” ihrisko, či už výsadbou zelene, alebo oživením ihriska novými farbami, prípadne novým hracím prvkom.
Do nášho grantového programu sa prihlásili aktívni rodičia troch ihriskových tímov, vzhľadom na naše finančné možnosti sme mohli podporiť dva ihriskové timy sumou 600 EUR, každý z nich sa tešil podpore 300 EUR.
Podporili sme obnovu dvoch ihrísk, jedno nachádzajúce sa na Nejedlého ulici, druhé na ulici Sekurisova.
Partia rodičov na Sekurisovej si obrúsila na ihrisku lavičky na sedenie, plánujú ich natretie a okrem toho sa im podarilo obložiť obvodové múriky pieskoviska doskami na sedenie.
Ihriskový tím na Nejedlého ulici si doposiaľ zorganizoval dve brigády, na ktorých viacero rodín s deťmi maľovali obvodové múriky po obvode ihriska, zametali, čistili, trhali burinu. Vyzdobili si múriky detskými animáciami a skrášlili chodník maľbami.
Obe ihriskové tímy dokázali, že nie sú ľahostajní voči okoliu, v ktorom žijú, verím, že sú inšpiráciou aj pre ostatných obyvateľov Dúbravky a veľmi sa teším, že myšlienka takýchto komunitných brigád sa šíri naprieč Dúbravkou. Cieľom našej podpory nie je len obnovovanie ihrísk ale aj budovanie pekných medzisusedských vzťahov. Na našich akciách sa zúčastňujú aj deti a prostredníctvom našich aktivít sa ich snažíme priviesť k hodnotám ako spolupatričnosť, radosť z tímovej práce a pozitívny vzťah k svojmu okoliu.

Ihrisko Homolova podporila Nadácia Volkswagen Slovakia

Našemu združeniu sa podarilo pre miestne deti získať grant od Nadácie Volkswagen Slovakia. Na ihrisku sa vďaka tejto nadácii podarilo umiestniť na plot vzdelávacie a kresliace tabule. Vzdelávacie tabule nosia na sebe hravé animácie s popismi v anglickom a nemeckom jazyku a deti s rodičmi majú možnosť sa hravou formou naučiť pomenúvať rôzne predmety , zvieratká a kontinenty v cudzích jazykoch. Deti sa novým vzdelávacím a kresliacim prvkom veľmi tešia, skupinky detí a rodičov s kriedami v ruke sú už neni na ihrisku žiadnou výnimkou 🙂

Ihrisko Homolova pripravilo letný program vďaka Nadácii televízie Markíza (leto 2016)

Ihrisko Homolova sa aj vďaka Občianskemu združeniu Žime krajšie tešilo počas leta a peknej jesene vysokej návštevnosti rodín s deťmi . OZ Žime krajšie pripravilo pre miestnu dúbravskú komunitu letný program ako z “hotelovej dovolenky”. V utorky sa cvičilo tai chi, vo štvrtky folklórne tančeky pre najmenších a v soboty jóga. Realizácia bola možná vďaka finančnej podpore Nadácie Televízie Markíza.

Zrekonštruované pieskovisko a okolie na ihrisku Homolova

Vďaka mestskej časti Dúbravka a súkromnému investorovi je ihrisko na Homolovej ešte viac zveladené. Možme sa tešiť zo zrekonštruovaného pieskoviska a výsadby novej zelene. Na pieskovisku bola urobená nová drenáž, aby bol zabezpečený odtok vody, takže sa nemusíme viac obávať „bazéna“ v pieskovisku. V okolí pieskoviska zas máme radosť z nových stromčekov, kríkov a niekoľkých trvaliek. Uhm, krásna tam je teraz vôňa 🙂

Kurz prvej pomoci pre rodičov

V jedno veterné sobotné ráno (3.okt 2015) sa v príjemnom prostredí ihriska Homolova zišli rodičia s deťmi so záchranárkou zo zdravotnej služby Falck. Nebola to náhoda – občianske združenie Žime krajšie na tento deň zorganizovalo pre rodičov kurz prvej pomoci zameraný na najčastejšie úrazy detí a podanie prvej pomoci vo všeobecnosti. Rodičia tak dostali možnosť vyskúšať si na figurínách oživovanie, úkony zachraňujúce život pri dusení sa cudzím predmetom ako aj použitie automatického externého defbrilátora. Takisto sa rozprúdila živá diskusia na tému podania prvej pomoci deťom v rôznych situáciách, ako napríklad pri páde z preliezky, čo robiť v prípade bezvedomia dieťaťa, ako sa zachovať pri podozrení z poranenia chrbtice, dotkli sme sa aj témy syndrómu náhlého úmrtia malých detí. Účastníci kurzu snáď nebudú nikdy nútení využiť tieto znalosti v praxi, no nemalo by sa už stať, že zaváhajú v situáciách, kedy doslova sekundy rozhodujú o živote človeka.

Oplotenie ihriska na Homolovej ulici

V nadväznosti na brigádu na miestnom detskom ihrisku sme za podpory Nadačného fondu poradenskej spoločnosti PwC v Nadácii Pontis a MČ Dúbravka zrealizovali oplotenie tohto ihriska. Veľmi nás teší, že miestne deti budú mať vo svojom okolí bezpečný priestor pre svoje hry – rodičia sa už nebudú musieť obávať, že im ich deti v nepozorovanej chvíli odbehnú na cestu. Taktiež sa výrazne zlepšia hygienické podmienky na ihrisku, keďže pieskovisko je už teraz v ohradenom priestore.

Brigáda na detskom ihrisku na Homolovej ulici – október 2014

Občianske združenie Žime krajšie zorganizovalo počas víkendu 11-12.10. 2014 brigádu na detskom ihrisku na Homolovej ulici. Brigádu podporili svojou účasťou aktívni rodičia z blízkeho okolia. Usilovné maminy a oteckovia natreli všetky ihriskové hracie prvky novým náterom, pozametali ihrisko a jeho okolie, vyzbierali odpadky a preosiali piesok v pieskovisku. Občianske združenie Žime krajšie sa chce aj touto cestou poďakovať všetkým rodičom a dobrovoľníkom, ktorí sa na brigáde zúčastnili a takisto chce poďakovať mestskej časti Dúbravka, ktorá dobrovoľníkom poskytla farby, štetce a pracovné rukavice. Organizácia brigády prispela nielen k skrášleniu ihriska, ale aj k nadviazaniu a utuženiu vzťahov miestnej komunity, ktorá dokázala, že nie je ľahostajná voči okoliu, v ktorom žije. OZ verí, že jeho budúce aktivity a projekty sa budú tešiť čoraz širšej obľube miestnej dúbravskej komunity a postupne priláka aj viac dobrovoľníkov pri organizovaní podobných akcií.