Oplotenie priestoru okolo hojdačiek na ihrisku Pekníková

Prečo sme si vybrali toto ihrisko? Ihrisko na Pekníkovej ulici je jedno z mála oplotených ihrísk v Dúbravke a stretáva sa tu množstvo detí a ich rodičov. Z dôvodu neustále sa opakujúcich vážnych detských úrazov spôsobených podbehovaním detí pod hojdačky sme sa rozhodli do našich projektov zahrnúť oplotenie priestoru okolo hojdačiek na tomto ihrisku. Veríme, že sa nám to aj pomocou príspevkov 2% z Vašich daní podarí zrealizovať.

Revitalizácia detského ihriska na ulici Homolova

Chceme nadviazať na už zrealizovaný projekt oplotenia a revitalizácie tohto ihriska. Naším cieľom je upraviť vnútorný priestor tak, aby tu deti a rodičia radi trávili voľný čas. Priestor plánujeme obohatiť najmä o lavičky, nové hracie prvky a nové podložia pod hracie prvky. Pri renovácii priestoru spolupracujeme so študentmi FA STU, ktorých práce nám budú inšpiráciou pri ďalšom utváraní priestoru ihriska.

Vytvorenie komunitnej záhrady v okolí ulíc Homolova / Pri kríži

Idea komunitných záhrad je nám veľmi blízka. Vytvorením komunitnej záhrady chceme premeniť časť verejného priestoru na záhradu, o ktorú sa bude spoločne starať skupina ľudí z miestneho okolia. Spoločne si budeme môcť skrášliť svoje prostredie, svojpomocne si dopestovať/ vysadiť niečo vlastné, či už okrasné rastliny, ovocie, zeleninu alebo bylinky. Našou víziou je vytvoriť priestor pre oddych a aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie.

Renovácia areálu ihriska na ul. Karola Adlera oproti tanečnej škole Jagermajster

Aj s Vašou podporou sa pokúsime vylepšiť areál detského ihriska na ul. K. Adlera, najmä ho chceme obohatiť o nové hracie prvky a zrenovovať most umiestnený hneď vedľa areálu, oproti tanečnej škole Jagemajster. Napriek tomu, že deti s rodičmi často most využívajú, tento nie je práve v lichotivom stave a najmä po vizuálnej stránke kazí celkový dojem areálu.