Aj vy sa chystáte, či už ste na dobrodružnej ceste znižovania odpadov vo svojom každodennom živote? Ak náhodou ešte nie, naše OZ vám pomôže nastúpiť na cestu znižovania environmentálnej záťaže v podobe odpadu z domácností.

Tri kompostoviská v Dúbravke

V Dúbravke sme pomohli vzniknúť už 3 komunitným kompostoviskám. Momentálne je tak v Dúbravke na komunitnom kompostovaní účastných viac než 50 domácností. V prípade záujmu zapojiť sa do už existujúcich komunít, oslovte jedno z troch fungujúcich stanovíšť.

Stanovište Homolova

  • Kontaktný e-mail: zimekrajsie@gmail.com
  • Počet zapojených domácností: cca 20 z bytových domov Pri kríži 30/40, Homolova 6, 8 a 10

Stanovište Cabanova

  • Kontaktný e-mail: cabanovakompostuje@gmail.com
  • Počet zapojených domácností: cca 20 z bytových domov z ulíc Cabanova / Pri kríži / Tranovského

Stanovište Nejedlého

  • Kontaktný e-mail: spatpodstromy@gmail.com
  • Počet zapojených domácností: cca 20 z bytových domov z Nejedlého ulice

Vlastné kompostovisko?

V prípade záujmu založiť vlastné kompostovisko v inej lokalite vám naše OZ pomôže uskutočniť váš ekologický komunitný projekt. Ako?

  1. Pomôžeme Vám vybrať vhodné stanovisko.
  2. Informačné stretnutie s členmi domácností, ktorí sa chcú zapojiť  do kompostovania – prednáška na mieste činu. Všetci členovia dostanú základné info o kompostovaní.
  3. Montáž kompostéra – prvá slávnostná brigáda komunity! Pomôžeme vám kompostér zostaviť. Dostanete tiež plagáty na označenie kompostéra.
  4. Naše OZ zaregistruje vaše kompostovisko na magistráte.

AKCIA: Prvých 5 komunít získa od nášho OZ kompostér ZDARMA (veľkosť 700 l).

Náklady na realizáciu projektu vašej komunity pri vzniku nového kompostoviska predstavujú 50 EUR. Budú poukázané ako dar na účet OZ: IBAN SK20 8330 0000 0022 0065 6193).

Ekologickým nadšencom, priaznivcom zero waste životného štýlu, ale aj iným podobne naladeným vieme tiež poskytnúť prednášku o sídliskovom kompostovaní. V prípade záujmu nás kontaktujte na zimekrajsie@gmail.com.