OZ Žime krajšie v rámci svojho programu Zelená Dúbravka podporilo vznik ďalšieho kompostoviska aj na ulici Nejedlého.  Bioodpad už nie je potrebné vyhadzovať do komunálneho odpadu! Podporili sme tak komunitu ľudí okolo ihriska Pri lekárni pri zdravotnom stredisku na Saratovskej ulici. Táto malá a milá komunita sa medzičasom rozrastá a je z nej tiež už občianske združenie, OZ Späť pod stromy, z čoho máme veľkú radosť. Je pekné, že v Dúbravke pôsobia komunity rodín, priateľov, susedov a známych, ktorým nie je jedno, v akom prostredí žijú. Majú záujem svojmu bydlisku a verejnému prostrediu aj čo-to pomôcť. Palec hore! OZ Žime krajšie podporuje vznik ihriskových tímov či dúbravských komunít. Ak máte dobrý nápad, odhodlaných ľudí okolo seba, ozvite sa nám a spolu vymyslíme spôsob, ako Dúbravke pomôcť byť ešte krajším miestom pre život.

17. februára boli teda v lokalite ulíc Nejedlého osadené dva kompostéry na komunitné kompostovanie bioodpadu z domácností. Ak by ste sa k nim chceli pridať, pošlite mail na spatpodstromy@gmail.com.

Ak máte záujem o kompostovanie v inej dúbravskej lokalite, skúste zorganizovať okolo seba skupinu aspoň 7 domácností či rodín, ozvite sa nám na zimekrajsie@gmail.com a pomôžeme vám založiť kompostovisko aj vo vašom okolí.

no images were found