Kompostéry už aj na Nejedlého

OZ Žime krajšie v rámci svojho programu Zelená Dúbravka podporilo vznik ďalšieho kompostoviska aj na ulici Nejedlého.  Bioodpad už nie je potrebné vyhadzovať do komunálneho odpadu! Podporili sme tak komunitu ľudí okolo ihriska Pri lekárni pri zdravotnom stredisku na Saratovskej ulici. Táto malá a milá komunita sa medzičasom rozrastá a je z nej tiež už občianske […]

Read more