OZ Žime krajšie podporilo lokálnu komunitu v rámci svojho projektu Zelená Dúbravka kúpou kompostéru a zaškolenim ako správne kompostovať v sídliskových podmienkach. V Dúbravke tak máme už dve komunitné kompostoviská. Na Homolke a Cabanke. My znižujeme množstvo odpadu z domácností. A vy?

Ak by ste sa chceli ku komunite Cabanova pridať a kompostovať v tejto lokalite, pošlite mail na cabanovakompostuje@gmail.com.

Ak máte záujem o kompostovanie v inej lokalite v rámci Dúbravky, skúste zorganizovať okolo seba skupinu aspoň 7 domácností či rodín, ozvite sa nám na zimekrajsie@gmail.com a pomôžeme vám založiť kompostovisko aj vo vašom okolí.