Cabanka kompostuje.

OZ Žime krajšie podporilo lokálnu komunitu v rámci svojho projektu Zelená Dúbravka kúpou kompostéru a zaškolenim ako správne kompostovať v sídliskových podmienkach. V Dúbravke tak máme už dve komunitné kompostoviská. Na Homolke a Cabanke. My znižujeme množstvo odpadu z domácností. A vy? Ak by ste sa chceli ku komunite Cabanova pridať a kompostovať v tejto lokalite, […]

Read more