Rodina Loptošov v Dúbravke sa konečne rozrástla! K Levíkovi na Homolke na jeseň 2017 pribudol Slon na Cabanke a Opica na ihrisku Pri lekárni. Loptoši sa tešia na svojich nových detských kamarátov! Hracie prvky sú určené na precvičovanie hádzania lôpt a iných motorických aktivít detí predškolského veku. Navrhli ich mladí dizajnéri Eva Hudáková, Jakub Michel a Zuzana Turlíková v spolupráci s naším OZ a Ústavom dizajnu FA STU v Bratislave. Zrealizovať sme ich mohli vdaka dotačnej podpore z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity a z grantu Viac dizajnu od Nadácie Tatra Banky. Prvky disponujú Vyhlásením o zhode s bezpečnostnou normou EN 1176:2009. Všetkým partnerom ďakujeme a prajeme veľa radosti našim malým dúbravským loptošom-predškolákom, ktorí sa budú s veľkými Loptošmi hrať!