V septembri 2015 sme rozbehli spoločný projekt s mladými dizajnérmi, ktorý pre nás a s nami navrhli sériu originálnych hracích prvkov pre detské ihriská. Tento projekt sme nazvali LOPTOŠI. Prvý LOPTOŠ, Levík, sa vďaka finančnej dotácii Grantu hl. mesta Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity v decembri 2016 usadil na ihrisku Homolova. Vďaka schválenému novému grantu, tentokrát z Nadácie Tatra banky, môžeme realizovať ďalšie dva, Sloníka a Opičku, ktoré máme pripravené. Tie chceme tiež venovať Dúbravke. Jeden hrací prvok si nájde svoje miesto na základe vašej odpovede na našu výzvu: napíšte nám motivačné odôvodnenie, prečo by práve vaše ihrisko malo získať nový originálny hrací prvok. Svoje odôvodnenie v dĺžke max. jedna A4 nám zašlite do 21. marca 2017 na našu e-mailovú adresu zimekrajsie@gmail.com. Pripojte aj popis aktivít, ktoré sa na vašom ihrisku dejú, ako funguje vaša ihrisková komunita, prípadne ako by jej mohla nová detská preliezka pomôcť. Podmienkou je, aby ihrisko, areál či verejný priestor patril Dúbravke. Najoriginálnejšie a najúprimnejšie odôvodnenie bude uverejnené na zimekrajsie.sk a na našej FB stránke. Výhercu budeme osobne kontaktovať. Nové hracie prvky plánujeme osadiť do konca júna 2017.